Regulamin:

 1. Firma smile-swim jest organizatorem zajęć nauki pływania.
 2. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 5 osobowych
 3. Zapisu na zajęcia dokonuje rodzic lub opiekun dziecka.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu opłaty w cyklu miesięcznym do dnia 10-tego bieżącego miesiąca.
 5. Opłatę należy uiścić gotówką na pierwszych zajęciach lub przelewem na konto: 53 1240 1079 1111 0010 5271 9986
 6. Zaleganie z opłatą po 15-tym danego miesiąca będzie skutkowało naliczaniem kary 1 dzień/5 zł
 7. Do wejścia na zajęcia upoważnia karnet wstępu smile-swim OSiR Włochy lub słowne hasło „smile-swim” OSiR Wola.
 8. Zgubienie karnetu i wypisanie nowego skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 10 zł.
 9. Rodzice lub opiekunowie deklarują, że ich dzieci uczestniczące na zajęcia są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
 10. W przypadku nie dokonania opłaty za zajęcia w terminie uczestnik zostaje skreślony z listy, a na jego miejsce może zostać przyjęty nowy.
 11. W przypadku nieobecności nie przysługuje zwrot opłat. Opuszczone zajęcia mogą być odrabiane tylko w wyjątkowych przypadkach losowych (leczenie szpitalne, poszpitalne, hospitalizacja, rekonwalescencja, komplikacje poszczepienne itp.) po uzgodnieniu z właścicielem szkoły pływania. Każda nieobecność, którą uczestnik chciałby odrobić, musi być zgłoszona, po przez wysłanie e-maila. Nie umawiamy się na odrabianie zajęć słownie. Nie gwarantujemy również, że każdą nieobecność uda się odrobić.
 12. W przypadku zdarzeń losowych dopuszczalne jest prowadzenia zajęć przez innego instruktora naszej szkółki w zastępstwie lub jednorazowe odwołanie zajęć za które nie będzie pobierana opłata.
 13. Firma smile-swim zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć uczestników w przypadku konieczności dostosowania poziomu uczestnika do grupy pływającej lub nie zebrania odpowiedniej ilości chętnych osób do danej grupy.
 14. Zapisanie się do szkoły pływania zobowiązuje uczestnika oraz opiekunów do przestrzegania regulaminu smile-swim oraz regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia.
 15. Firma smile-swim nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na płycie basenu.
 16. Zapisanie uczestnika na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 17. Podpisanie regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych oraz utrwalonego wizerunku dziecka (fotografowanie i filmowanie zajęć) dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty oraz w celach marketingowych przez Smile-swim w zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r Dz. Ustaw nr.133 pozycja 882 i 883.
 18. Umowa zobowiązuje obie strony do przestrzegania regulaminu, aż do pisemnego wypowiedzenia/rezygnacji z zajęć do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym uczestnik, nie planuje już uczestniczyć w zajęciach.