New smile-swim’s offer! 2 in 1

Swimming classes conducted only in English. Our offer is adressed not only to children and adults who don’t speak Polish, but also to those who want to improve their English, by taking part in our lessons. The classes are like a classes with a native speaker.

Learning English doesn’t have to be boring or look lika a regular lesson at the desk at school. We combine business with pleasure. The up to 5 students swimming classes are conducted by an instructor who all the time communicates in English only. Learning a foreign language is not just learning new vocabulary and grammar but also haveing contact with it as often as possible.

Therefore, our classes are a perfect supplement to English classes at school. Of course they won’t replace lessons at school. However, they can bring better effects in swimming and speaking English.

What do our classes offer?

  • Learning and improving swimming skills
  • Staying with a group where instructor speaks English only
  • Studying new vocabulary during classes
  • Developing communication skills in new surroundings

What is the purpose of our classes?

The purpose of the classes is to learn English by staying with an international group, listening to the instructor’s orders and also improving swimming skills. The instructor during lesson doesn’t correct grammatical forms because it’s not a typical lesson and the most important is communication. The person who conducts the classes uses language in the way that the participants may understand it.

Who conducts our classes?

Our instructor Marta is a 3rd year Physical Education student at Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. She is a licensed swimming instructor. She has been improving her English since her childhood by attending various courses and travelling around the world. She spent a term as an exchange student in Portugal.

Marta has passed an exam as a qualified examiner of foreign languages what proves her abilities to teach swimming in English.

Nowa oferta Smile-Swim – 2 w 1!

Lekcje pływania prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Oferta skierowana jest nie tylko do dzieci i dorosłych nie posługujących się językiem Polskim, ale również do dzieci i młodzieży, która chce podszkolić swój angielski po przez uczestnictwo w naszych lekcjach! Zajęcia na podobieństwo lekcji z native speakerem!

Nauka języka angielskiego nie musi być nudna i kojarzyć się ze szkołą i siedzeniem w ławce. Proponujemy przyjemne z pożytecznym! Lekcja pływania prowadzona w małych 5 osobowych grupach przez instruktora, który zajęcia poprowadzi od początku do końca tylko po angielsku przekazując tajniki pływania. W końcu nauka języka to nie tylko uczenie się słówek i czasów ale również obcowanie z nim i słuchanie go jak najczęściej!

Dlatego nasze zajęcia są świetnym dopełnieniem nauki angielskiego w szkole! Oczywiście nie zastąpią one normalnych lekcji, ale mogą przynieść lepsze efekty w nauce. Nie tylko w nabywaniu umiejętności władania językiem angielskim ale również w doskonaleniu pływania.

Co oferują zajęcia?

  • Nauka i doskonalenie pływania
  • Przebywanie w grupie gdzie instruktor mówi tylko po angielsku
  • Poznawanie nowego słownictwa w trakcie zajęć
  • Rozwijanie swojej komunikatywności w nowym środowisku

Cel zajęć?

Celem zajęć jest nauka Angielskiego po przez przebywania w grupie obcojęzycznej oraz słuchanie poleceń instruktora i doskonalenie pływania. Instruktor w trakcie zajęć nie poprawia form gramatycznych ponieważ nie jest to klasyczna lekcja angielskiego i liczy się komunikatywność. Osoba prowadząca zajęcia używa specjalistycznego języka zapoznając z nim uczestników. Cały trening prowadzony jest na podobieństwo lekcji z native speakerem.

Kto prowadzi zajęcia?

Nasza prowadząca Marta to studentka 3 roku Wychowania Fizycznego na Warszawskim AWF-ie. Licencjonowany instruktor pływania. Swój angielski doskonaliła od dziecka uczestnicząc w wielu kursach oraz podróżując po świecie. Rok czasu spędziła na wymianie międzynarodowej w Portugalii.

Marta przeszła egzamin z wykwalifikowanym egzaminatorem języków obcych, który ocenił możliwości naszej instruktorki pod kątem prowadzenia zajęć w języku obcym.

Zapisz się już dziś!

Koszt zajęć: 55 zł / 30 min / wejście w cenie
Termin: środa 18:00-20:00

Zadzwoń i umów się na pierwszą lekcję!
tel.: +48 600 467 819