Najważniejsze zasady szkoły pływania Smile-Swim

Streścimy Wam szybko najważniejsze punkty naszego regulaminu, ale oczywiście zachęcamy, żebyście zapoznali się z nim szczegółowo! Regulaminy są inne dla każdej formy zajęć (Lekcje grupowe dla dzieci/ Lekcje indywidualne). Szczegółowy regulamin otrzymacie w trakcie zapisów. Dopiero po wypełnieniu go elektronicznie dokonuje się zapisu na zajęcia.

My szanujemy Was i prosimy o to samo! :) Regulamin jest jawny i jest po to, aby się z nim zapoznać i go przestrzegać. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim.

Lekcje grupowe dla dzieci

 • Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu smile-swim.
 • Po 3 pierwszych lekcjach próbnych uczestnik może zrezygnować z zajęć, jeżeli nie będzie zadowolony (my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby był ;)). Aby nie płacić za kolejne zajęcia, trzeba powiadomić niezwłocznie po 3 lekcji, że nie będzie już kontynuacji.
 • Kiedy już zaczniemy regularnie pływać, to nauka trwa, aż do końca bieżącego roku szkolnego (nie trzeba zapisywać się co miesiąc). Gdyby uczestnik chciał zrezygnować w trakcie semestru, musi powiadomić o tym mailowo 14 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego (na adres biuro@smile-swim.pl) Jeżeli o tym zapomni i rezygnację zgłosi za późno, musi opłacić jeszcze jeden miesiąc, z którego oczywiście może korzystać (PRZYKŁAD: chce zrezygnować od marca. Muszę powiadomić o tym do połowy lutego).
 • Składka jest miesięczna i co miesiąc rodzice uczestnika dostają e-mail z płatnością za bieżący miesiąc. Należy jej dokonać do 10. dnia każdego miesiąca. WYJĄTEK miesiąc maj i czerwiec opłacany jest razem, w związku z krótszym miesiącem przed wakacjami.
 • Uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia opuszczonych 2 zajęć na semestr (4 w ciągu roku) po wcześniejszym odwołaniu zajęć u organizatora drogą mailową na adres biuro@smile-swim.pl do końca dnia poprzedzającego dzień zajęć. Dzięki zgłaszanym nieobecnościom inni uczestnicy mają możliwość odrobienia zajęć. :)
 • Niestety nie zwracamy pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie. Aby zachować naszą jakość i kameralne grupy jest to niestety niemożliwe, ponieważ ponosimy stałe koszty niezależnie od obecności uczestników.
 • Dobrze zgłoszone nieobecności można odrabiać do końca bieżącego roku szkolnego (tzn. do wakacji letnich). Lekcje NIE przechodzą z roku na rok!
 • Każda nieobecność, którą uczestnik chciałby odrobić, musi być zgłoszona, poprzez wysłanie e-maila. Uczestnik sam musi zgłosić chęć odrobienia nieobecność w momencie, kiedy wróci do zdrowia i jest gotowy na odrabianie.
 • UWAGA! Rezygnacja kursanta przed rozpoczęciem kursu nie jest podstawą do zwrotu pierwszej składki.

Lekcje indywidualne

 • Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza jest równoznaczna z akceptacją regulaminu szkoły pływania smile-swim.
 • Po dwóch pierwszych lekcjach próbnych uczestnik może zrezygnować z zajęć, jeżeli nie będzie zadowolony (my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby był ;)). Aby nie płacić za kolejną lekcję, trzeba powiadomić niezwłocznie po 2 lekcji, że nie będzie już kontynuacji.
 • Kiedy już zaczniemy regularnie pływać, to nauka trwa aż do końca bieżącego roku szkolnego (czerwiec). Karnet miesięczny oraz 3-miesięczny jest automatycznie przedłużany. Gdyby uczestnik chciał zrezygnować w trakcie semestru, musi powiadomić o tym mailowo na 2 tygodnie przed końcem aktualnego karnetu (na adres biuro@smile-swim.pl). Dzięki temu, że z wyprzedzeniem wiemy o zakończeniu kursu, możemy to miejsce proponować kolejnej osobie. To bardzo ułatwia nam organizację. W przypadku zbyt później rezygnacji uczestnik musi pokryć jeszcze jeden miesiąc udziału w zajęciach, z których oczywiście może korzystać.
 • Płatność jest miesięczna lub co 3 miesiące. Wpłaty za kolejny karnet należy dokonać na ostatniej lekcji starego karnetu.
 • Uczestnik może odwołać 1 lekcję na miesiąc. Musi to zrobić do godziny 12:00 dzień wcześniej. W momencie nieodwołania zajęć nieobecność skutkuje pobraniem opłaty w wysokości ceny normalnych zajęć. Jest to spowodowane stałymi kosztami. Niestety tylko do tej godziny możemy zmienić grafik na kolejny dzień. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej reguły.
 • Odwołaną lekcję uczestnik może odrobić w innym terminie.
 • Niestety nie zwracamy pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie. Mamy najlepszych instruktorów i w związku z tym stałe koszty, które ponosimy podczas nieplanowanej nieobecności. :( Dzięki temu jednak dostają Państwo usługę na najwyższym poziomie.
 • UWAGA! Rezygnacja kursanta przed rozpoczęciem kursu nie jest podstawą do zwrotu zaliczki! Zaliczka jest bezzwrotna.