Najważniejsze zasady szkoły pływania Smile-Swim

Streścimy Wam szybko najważniejsze punkty naszego regulaminu, ale oczywiście zachęcamy, żebyście zapoznali się z nim szczegółowo! Regulaminy są inne dla każdej formy zajęć (Lekcje grupowe dla dzieci/ Lekcje indywidualne/ Lekcje grupowe dla dorosłych). Szczegółowy regulamin otrzymacie w trakcie zapisów. Dopiero po wypełnieniu go elektronicznie dokonuje się zapisu na zajęcia.

Lekcje grupowe dla dzieci

 • Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza jest równoznaczna z akceptacją regulaminu szkoły pływania smile-swim.
 • Po dwóch pierwszych lekcjach próbnych uczestnik może zrezygnować z zajęć, jeżeli nie będzie zadowolony ( my zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby był ;) ) Aby nie płacić za kolejną lekcję, trzeba powiadomić niezwłocznie po 2 lekcji, że nie będzie już kontynuacji.
 • Kiedy już zaczniemy regularnie pływać to nauka trwa, aż do końca bieżącego roku szkolnego. Gdyby uczestnik chciał zrezygnować w trakcie semestru musi powiadomić o tym mailwo pod koniec bieżącego miesiąca (na adres biuro@smile-swim.pl) i wtedy obowiązuje go 2 tygodniowy okres wypowiedzenia od daty wpłynięcia maila. Uczestnik jest zobowiązany do opłaty za zajęcia w okresie wypowiedzenia. Pozwala to nam na utrzymanie kameralnych grup :)
 • Płatność jest miesięczna i co miesiąc rodzice uczestnika dostają e mail z płatnością za bieżący miesiąc. Należy jej dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia opuszczonych 2 zajęć na semestr (4 w ciągu roku) po wcześniejszym odwołaniu zajęć u organizatora drogą mailową na adres biuro@smile-swim.pldo godziny 12:00 dnia poprzedzającego dzień zajęć. Dzięki zgłaszanym nieobecnościom inni uczestnicy mają możliwość odrobienia zajęć :)
 • Niestety nie zwracamy pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie. Aby zachować naszą jakość i kameralne grupy jest to niestety niemożliwe, ponieważ ponosimy stałe koszty niezależnie od obecności uczestników.

Lekcje indywidualne

 • Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza jest równoznaczna z akceptacją regulaminu szkoły pływania smile-swim.
 • Po dwóch pierwszych lekcjach próbnych uczestnik może zrezygnować z zajęć, jeżeli nie będzie zadowolony ( my zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby był ;) ) Aby nie płacić za kolejną lekcję, trzeba powiadomić niezwłocznie po 2 lekcji, że nie będzie już kontynuacji.
 • Kiedy już zaczniemy regularnie pływać to nauka trwa, aż do końca bieżącego roku szkolnego (czerwiec). Karnet miesięczny oraz 3 miesięczny jest automatycznie przedłużany. Gdyby uczestnik chciał zrezygnować w trakcie semestru musi powiadomić o tym mailwo na 2 tygodnie przed końcem aktualnego karnetu (na adres biuro@smile-swim.pl). Dzięki temu, że z wyprzedzeniem wiemy o zakończeniu kursu możemy to miejsce proponować kolejnej osobie. To bardzo ułatwia nam organizacje.
 • Płatność jest miesięczna lub co 3 miesiące. Wpłaty za kolejny karnet należy dokonać na ostatniej lekcji starego karnetu.
 • Uczestnik może odwołać 1 lekcję na miesiąc. Musi to zrobić do godziny 12:00 dzień wcześniej W momencie nie odwołania zajęć nieobecność skutkuje pobraniem opłaty w wysokości ceny normalnych zajęć. Jest to spowodowane stałymi kosztami wynajęcia basenu. Niestety tylko do tej godziny możemy zmienić grafik na kolejny dzień. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej reguły.
 • Odwołaną lekcję uczestnik może odrobić w innym terminie lub dostać zwrot odpowiedniej kwoty.
 • Niestety nie zwracamy pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie. Mamy najlepszych instruktorów i w związku z tym stałe koszty, które ponosimy podczas nieplanowanej nieobecności :( Dzięki temu jednak dostają Państwo usługę na najwyższym poziomie.

Lekcje grupowe dla dorosłych

 • Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza jest równoznaczna z akceptacją regulaminu szkoły pływania smile-swim.
 • Po dwóch pierwszych lekcjach próbnych uczestnik może zrezygnować z zajęć, jeżeli nie będzie zadowolony ( my zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby był ;) ) Aby nie płacić za kolejną lekcję, trzeba powiadomić niezwłocznie po 2 lekcji, że nie będzie już kontynuacji.
 • Kiedy już zaczniemy regularnie pływać to nauka trwa, aż do końca bieżącego roku szkolnego (czerwiec). Karnet miesięczny jest automatycznie przedłużany. Gdyby uczestnik chciał zrezygnować w trakcie semestru musi powiadomić o tym mailwo na 2 tygodnie przed końcem aktualnego karnetu ( na adres biuro@smile-swim.pl). Grupy dla dorosłych liczą 2 lub 3 osoby. Aby utrzymać płynność zajęć przy tak małych grupach musimy pilnować, aby były zapisane minim 2 osoby. Widza o rezygnacji bardzo pomaga nam w pracy :)
 • Płatność jest miesięczna. Wpłaty za kolejny karnet należy dokonać na ostatniej lekcji starego karnetu.
 • Uczestnik może odwołać 1 lekcję na miesiąc. Musi to zrobić do godziny 12:00 dzień wcześniej W momencie nie odwołania zajęć nieobecność skutkuje pobraniem opłaty w wysokości ceny normalnych zajęć. Jest to spowodowane stałymi kosztami wynajęcia basenu oraz tym, że grupy są bardzo kameralne. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej reguły.
 • Odwołaną lekcję uczestnik może odrobić w innym terminie lub dostać zwrot odpowiedniej kwoty.
 • Niestety nie zwracamy pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie. Mamy najlepszych instruktorów i w związku z tym stałe koszty, które ponosimy podczas nieplanowanej nieobecności :( Dzięki temu jednak dostają Państwo usługę na najwyższym poziomie.